1998. 1. 16 NANCHANG Nanchang Arena
1998. 2. 13 LANZHOU Lanzhou Arena
1998. 3. 13 BEIJING Poacher's Bar
1998. 4. 3 BEIJING Babalan Bar
1998. 4. 18 SHIJIAZHUANG Yutong International Athletic Complex
1998. 5. 1 BEIJING CD Cafe
1998. 6. 12 BEIJING TNT Bar
1998. 7 KUALA LUMPUR Salem presents Chinese rock (w/ Tang Dynasty, Compass)
1998. 7. 3 CHENGDU Fengxing Club
1998. 9. 24 BEIJING The French School
1998. 10 . 30 BEIJING The Blue Danube Bar
1998. 11 XIAN
1998. 12. 10 YINCHUAN
1998. 12. 18 CHENGDU